Dobrodošli na spletni strani Vojkove koče na Nanosu!                     

 

Začela se je prenova Vojkove koče, da bo lepša in prijetnejša!

V več kot sedemdesetih letih dotrajan leseni del koče se podre in nato pozida. Od samega začetka (od leta 1949) in celo prej je bilo v izgradnjo, vsakokratno obnovo in dozidave Vojkove koče na Nanosu vloženih veliko naporov, še posebej prostovoljnega dela članov in članic PD Postojna; tudi ob zadnji obnovi ob 70. letnici koče.

Tudi v priprave na sedanjo obnovo, kjer se je društvo prijavilo na razpis za energetsko sanacijo in zagotavljanje požarne varnosti planinskih koč, je bilo še pred začetkom samih del vloženega ogromno dela, energije in volje. Da se naše koče, poti in nenazadnje samo društvo, s skoraj 350 člani, ohranjajo, gre predvsem zahvala vsem tistim, ki nesebično prispevajo svoj prosti čas, voljo in napore. 

Tako bo planinskemu društvu pri njegovem delovanju in obnovi Vojkove koče dobrodošla  kakršnakoli pomoč.  Kdor želi pomagati naj pošlje sporočilo na e-mail : info@pdpostojna.si ali pa pokliče na 041-688-696.

Sredstva za obnovo Vojkove koče na Nanosu zbiramo na TRR:

IBAN SI56 6100 0001 1189 588.

Oskrbniška ekipa Vojkove koče je v nadomestilo pripravila zabojnike za hrano in pijačo, zato je ponudba prilagojena dani situaciji, se pa ekipa koče trudi po najboljših močeh, da se bodo obiskovalci počutili čim bolje. V času obnove koče žal prenočevanje ni mogoče.

ENG - google translate !

The renovation of Vojko's cottage has begun to make it more beautiful and pleasant! Over the course of more than seventy years, the dilapidated wooden part of the cottage was torn down and then rebuilt. From the very beginning (since 1949) and even earlier, a lot of effort was invested in the construction, renovation and extension of Vojkova koča on Nanos, especially the voluntary work of the members of PD Postojna; also during the last renovation on the 70th anniversary of the cottage. A lot of work, energy and will were also invested in the preparations for the current renovation, where the association applied for a tender for energy rehabilitation and ensuring fire safety of the mountain huts, even before the actual work began. The preservation of our huts, trails and, last but not least, the association itself, with almost 350 members, is mainly thanks to all those who selflessly contribute their free time, will and efforts. Thus, the mountain society will welcome any help in its operation and restoration of Vojkovo koča. Anyone who wants to help should send a message to e-mail: info@pdpostojna.si or call 041-688-696. Funds for the renovation of Vojkova koča na Nanos are collected at TRR: IBAN SI56 6100 0001 1189 588. The maintenance team of Vojkova koča prepared containers for food and drinks as a compensation, so the offer is adapted to the given situation, and the team of the cabin does its best to make the visitors feel as good as possible. Unfortunately, it is not possible to spend the night while the cottage is being renovated.

 

  

Posodobljeno 8. 8. 2022

 

 

 

Jutro na Nanosu     

Jutro na Nanosu

 

 

Prosimo hodite po označenih poteh in ne delajte ran naravi !

 

Seznam strani Powered by Typesetter